PaedDr. Katarína Slatinská
Družstevná 17A
900 91 Limbach
IČO: 37 346 474
DIČ: 1039463887
Banka: Tatra banka
Číslo účtu.: 2618709125/1100

ATELIÉR KERALAKA
galéria bodka.
Družstevná 17/A
900 91 Limbach

KONTAKT:

mob.: +421 911 971 163

email: keralakaka@gmail.com

 

 


Autorská tvorba Kataríny Slatinskej

 

Práca s hlinou mi umožňuje zhmotniť vnútorné pocity a prežívania a preniesť ich do užitočnosti a dekoratívnosti vytvorených výrobkov či diel. Hlina je pre mňa kontakt s prírodou, jej formou a tvarom, poskytuje mi priestor na vyjadrenie intimity vnútorných myšlienok. Vyšším zmyslom naplnenia mojej práce pocitom spokojnosti bude radosť z okrášlenia vašich priestorov, potešenia vašich očí a uspokojenia vašich predstáv či už v rovine duchovného vnímania či praktického využitia.

Hľadanie podľa parametrov:


        

Naša cena 350,00 Eur

imgNaša cena 8,00 Eur

imgNaša cena 7,00 Eur

imgNaša cena 8,00 Eur

imgNaša cena 10,00 Eur

imgNaša cena 9,00 Eur

imgNaša cena 9,00 Eur

imgNaša cena 8,00 Eur

imgNaša cena 9,00 Eur

imgNaša cena 4,00 Eur

imgNaša cena 9,00 Eur

imgNaša cena 9,00 Eur

imgNaša cena 9,00 Eur

imgNaša cena 6,00 Eur

imgNaša cena 6,00 Eur

imgNaša cena 4,00 Eur

imgNaša cena 5,00 Eur

imgNaša cena 5,00 Eur

imgNaša cena 6,00 Eur

imgNaša cena 5,00 Eur

imgNaša cena 16,00 Eur

imgNaša cena 16,00 Eur

imgNaša cena 15,00 Eur

imgNaša cena 15,00 Eur

imgNaša cena 8,00 Eur

imgNaša cena 8,00 Eur

imgNaša cena 9,00 Eur

imgNaša cena 59,00 Eur

imgNaša cena 55,00 Eur

imgNaša cena 8,00 Eur

imgNaša cena 520,00 Eur

imgNaša cena 1 000,00 Eur

imgNaša cena 15,90 Eur

imgNaša cena 15,90 Eur

imgNaša cena 15,90 Eur

imgNaša cena 19,90 Eur

imgNaša cena 21,90 Eur

imgNaša cena 38,90 Eur

imgNaša cena 38,90 Eur

imgNaša cena 52,90 Eur

imgNaša cena 83,90 Eur

imgNaša cena 44,90 Eur

imgNaša cena 59,80 Eur

imgNaša cena 59,80 Eur

imgNaša cena 30,90 Eur

imgNaša cena 39,90 Eur

imgNaša cena 6,00 Eur

imgNaša cena 49,90 Eur

img

 

YzFkYT